Natura Docet – Wonderryck TwenteDenekamp

Een onderdeel van de forse verbouwing van het museum ‘Natura Docet’ was de buitenruimte. Deze ruimte is door ons heringericht. Onder andere speeltoestellen voor kinderen zijn geplaatst, wandelpaden gelegd en beplanting aangeplant.