Boomverzorging

Deskundigheid kan de doorslag geven of uw boom kan blijven bestaan of geruimd moet worden. Voor bomen in eigen beheer geldt eigen verantwoordelijkheid. Schade aan gebouwen en/of omstanders voortvloeiend uit een storm of door ziekte van een boom kan verhaald worden op de eigenaar. Laat uw bomen daarom tijdig nakijken. Kemperink hoveniers bezit, naast de kennis, de mogelijkheid om uw bomen ook op moeilijkbereikbare plekken onder handen te nemen.